< Geri

SENDİKAMIZIN 14.OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

24.09.2018

Sendikamızın 14. Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, Çamlıca Mahallesi, Anadolu Bulvarı No:26 Yenimahalle-ANKARA adresindeki HİLTON GARDEN INN ANKARA GİMAT’ta 13-14 Ekim 2018 tarihlerinde saat 10.00’da toplanacaktır.

 

Yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı gündemle, aynı adreste ve aynı saatte, 20-21 Ekim 2018 tarihlerinde toplanacaktır.

 

GÜNDEM

1- Yoklama ve Açılış.

2- Genel Kurul Divanının Seçimi.

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.

4- Genel Başkanın konuşması.

5- Misafirlerin Takdimi ve Konuşmaları.

6-Komisyonların Seçimi;

a)      Tüzük Tadil ve Kararlar Komisyonu

b)      Hesap Tetkik ve Tahmini Bütçe Komisyonu

7- Zorunlu Organlara Adaylık Müracaatları.

8- Raporların Okunması ve Müzakereleri;

a)      Faaliyet ve Mali Raporların Okunması, Müzakeresi ve İbra

b)      Denetleme Kurulu Raporlarının Okunması, Müzakeresi ve İbra

c)      Tüzük Tadil ve Kararlar Komisyonu Raporunun Okunması ve Müzakeresi

d)      Hesap Tetkik ve Tahmini Bütçe Komisyonu Raporlarının Okunması ve Müzakeresi

9- Genel Yönetim Kuruluna Verilmesi Gereken Yetkilerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması.

10- Seçimler;

a)      Genel Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeliklerin Seçimi

b)      Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyeliklerin Seçimi

c)      Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyeliklerin Seçimi

d)      Hak-İş Konfederasyonu Genel Kurul Delegelerinin Seçimi

11- Dilek ve Temenniler.

12- Kapanış.